Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 18-03-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 4. marts 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Budget 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget får på mødet d. 6. maj opfølgende orientering om regnskabet. Udvalget ønskede desuden:
  • En opfølgende drøftelse vedr. forholdene for ældre handicappede (evt. i forbindelse med drøftelse af budgetmodeller).
  • Selvstændigt punkt på kommende møde: nærmere drøftelse af det nære sundhedsvæsen, kombineret med en status på drøftelser mellem staten, regionerne og KL.
  • Drøftelse af hvordan den nære omsorg kan prioriteres (pleje, rengøring etc.).
  • Budgetmål/idékatalog: Med udgangspunkt i sidste års notat at se på om der er noget, der har ændret sig? Herunder hvilke pejlemærker der kan arbejdes frem mod samt en drøftelse af Saxild (fremtiden, forhold vedr. diabetes og måleapparat). Desuden et notat vedr. IV.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation. Udvalget får på mødet d. 6. maj opfølgende orientering om regnskabet. Udvalget ønskede desuden:
  • En opfølgende drøftelse vedr. forholdene for ældre handicappede (evt. i forbindelse med drøftelse af budgetmodeller).
  • Selvstændigt punkt på kommende møde: nærmere drøftelse af det nære sundhedsvæsen, kombineret med en status på drøftelser mellem staten, regionerne og KL.
  • Drøftelse af hvordan den nære omsorg kan prioriteres (pleje, rengøring etc.).
  • Budgetmål/idékatalog: Med udgangspunkt i sidste års notat at se på om der er noget, der har ændret sig? Herunder hvilke pejlemærker der kan arbejdes frem mod samt en drøftelse af Saxild (fremtiden, forhold vedr. diabetes og måleapparat). Desuden et notat vedr. IV.

  Bilag

  10-årig investeringsplan

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale. Udvalget ønskede nærmere beskrivelse vedr. Vikærgården og desuden notat på finansieringsmuligheder ift. Saxild Strand.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale. Udvalget ønskede nærmere beskrivelse vedr. Vikærgården og desuden notat på finansieringsmuligheder ift. Saxild Strand.

  Bilag

  Coronasituationen

  Beslutning
  Udvalget fik status for situationen og beredskabet.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget fik status for situationen og beredskabet.

  Orienteringer

  Beslutning
  Kongsgården: Udvalget ønsker orientering, hvis der sker yderligere og i det hele taget opfølgende drøftelse på senere møde.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Kongsgården: Udvalget ønsker orientering, hvis der sker yderligere og i det hele taget opfølgende drøftelse på senere møde.

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Kommende arrangementer: Foreløbigt er halvårligt temamøde med Ældrerådet samt studieturen aflyst, mens flere aflysninger og udsættelser kan forekomme.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Kommende arrangementer: Foreløbigt er halvårligt temamøde med Ældrerådet samt studieturen aflyst, mens flere aflysninger og udsættelser kan forekomme.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.