Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 01-04-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 18. marts 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Røgfrie udearealer og forbud mod tobakssalg til arrangementer mv.

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at rådmanden vedrørende beslutningspunkt 3 bemyndiges til at aftale nærmere tiltag sammen med strøgforeningen.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at magistratsafdelingerne skulle komme med forslag til, hvor der skal indføres røgfrie udearealer i Aarhus Kommune.
  Det vil sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere vil være tilladt at ryge tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
  Magistratsafdelingernes forslag har været i offentlig høring og forlægges nu byrådet til vedtagelse. Udover afdelingernes forslag foreslås også at busstoppesteder også gøres røgfrie, og at der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit.
  Det er i forvejen ikke tilladt at ryge i kommunale institutioner og arbejdspladser, og nogle udearealer er allerede røgfrie f.eks. ved skoler og børnehaver.
  Byrådet besluttede derudover i november 2018, at der skal indføres et forbud mod salg af tobak til kommunalt støttede arrangementer, samt et forbud mod salg af tobak fra kommunalt ejede og lejede bygninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) indføre røgfrie udearealer, hvor magistratsafdelingerne har foreslået det       (bilag 1)
  At 2) busstoppestederne ligeledes bliver røgfrie
  At 3) der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit
  At 4) der som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune fremadrettet indgår med kulturarrangementer/aktører, forudsættes, at der ikke sælges tobak
  At 5) der indføres et forbud mod salg af tobak i kommunalt ejede ejendomme, kommunalt lejede ejendomme og kommunale institutioner i øvrigt
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at rådmanden vedrørende beslutningspunkt 3 bemyndiges til at aftale nærmere tiltag sammen med strøgforeningen.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ældreboliganalyse

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.

  Orientering vedrørende Corona

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen. Forvaltningen havde før mødet eftersendt notat med besvarelse af spørgsmål fra udvalget. Udvalget havde stor ros til den kæmpe indsats, som ydes af de kommunalt ansatte i denne svære situation.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen. Forvaltningen havde før mødet eftersendt notat med besvarelse af spørgsmål fra udvalget. Udvalget havde stor ros til den kæmpe indsats, som ydes af de kommunalt ansatte i denne svære situation.

  Bilag

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Eventuelt

  Beslutning
  Kongsgården: Forvaltningen gav følgende status:
  • Statsadvokaten i Viborg har oplyst Aarhus Kommune om, at Østjyllands Politi har ændret holdning, og at de på baggrund af Aarhus Kommunes politianmeldelse har besluttet at indlede efterforskning i sagen om skjult kamera.
  • TV 2 har anket byrettens afgørelse om, at der nedlægges fogedforbud mod at vise optagelserne.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Kongsgården: Forvaltningen gav følgende status:
  • Statsadvokaten i Viborg har oplyst Aarhus Kommune om, at Østjyllands Politi har ændret holdning, og at de på baggrund af Aarhus Kommunes politianmeldelse har besluttet at indlede efterforskning i sagen om skjult kamera.
  • TV 2 har anket byrettens afgørelse om, at der nedlægges fogedforbud mod at vise optagelserne.