Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 22-04-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 1. april 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering om fællesindstilling fra MSB og MSO – Redegørelser for magtanvendelser 2019

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret. Forvaltningen eftersender notat med statistik vedrørende magtanvendelse uden forudgående godkendelse (hvor mange personer det fordeler sig på).
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret. Forvaltningen eftersender notat med statistik vedrørende magtanvendelse uden forudgående godkendelse (hvor mange personer det fordeler sig på).

  Bilag

  Orientering om arbejdet med Pårørendeprogram

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Orientering om indstillingen ”Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner om IV-behandling"

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om vedlagte indstilling, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om vedlagte indstilling, som inden længe fremsendes til byrådet via Magistraten.

  Bilag

  MSO's regnskab 2019

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.

  Bilag

  Aarhusmål og MSO's budgetmål 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.

  Bilag

  Orientering vedr. Corona

  Beslutning
  Udvalget fik status. Udvalget vil gerne orienteres, når der er pressemeddelelser på vej. Det blev aftalt, at forvaltningen fremover på forhånd orienterer udvalget i fortrolighed i disse situationer.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget fik status. Udvalget vil gerne orienteres, når der er pressemeddelelser på vej. Det blev aftalt, at forvaltningen fremover på forhånd orienterer udvalget i fortrolighed i disse situationer.

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.