Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 06-05-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 22. april 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering om MSO-ønsker til investeringsplan 2022-2032

  Beslutning
  Som opfølgning på tidligere orientering om MSO’s ønsker fik udvalget fornyet status.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Som opfølgning på tidligere orientering om MSO’s ønsker fik udvalget fornyet status.

  Bilag

  Udvalgets ønsker til budgetemner 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret. Udvalget supplerede med følgende temaer:
  • Tandpleje
  • De ældre handicappede
  • Plejehjemslæger
  • Ulighed i sundhed – særligt fokus på kronikere
  • Konkretisering af ”Fastholde pårørende som frivillige” (forslag 1.9)
  Forvaltningen forklarede, at de to første temaer allerede kører i eget spor. De resterende temaer uddybes/indarbejdes i et revideret katalog, som præsenteres for udvalget på senere møde.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret. Udvalget supplerede med følgende temaer:
  • Tandpleje
  • De ældre handicappede
  • Plejehjemslæger
  • Ulighed i sundhed – særligt fokus på kronikere
  • Konkretisering af ”Fastholde pårørende som frivillige” (forslag 1.9)
  Forvaltningen forklarede, at de to første temaer allerede kører i eget spor. De resterende temaer uddybes/indarbejdes i et revideret katalog, som præsenteres for udvalget på senere møde.

  Bilag

  Mål for Sundhed og Omsorg i Budget 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte præsentation.

  Bilag

  Orientering vedr. Corona

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og tog ensomhedsplanen til efterretning.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret og tog ensomhedsplanen til efterretning.

  Bilag

  Kongsgården

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret med udgangspunkt i vedlagte materiale.
  Udvalget spurgte til datoer i tilsynsrapport (bilag 21, s. 16), hvor skrivelsen er dateret 29. april 2019 som en opfølgning på et tilsyn 1. oktober 2019. Forvaltningen retter til.
  Udvalget spurgte dernæst, hvordan det kan sikres, at der fremover handles på advarselslamper – også hvis der opstår problemer på andre plejehjem. Forvaltningen vil gerne på kommende møde give en præsentation af, hvordan man følger op og på hvilke parametre.
  Forvaltningen forklarede, at man har hyret BDO ind til at foretage undersøgelse af tilsynet.
  Udvalget pointerede, at man ønsker igangsættelse af en tilbundsgående ekstern undersøgelse af hele sagsforløbet omkring Kongsgården. Undersøgelsen bør have til formål dels at beskrive, hvorledes der er handlet bagudrettet, og dels indeholde en vurdering heraf med henblik på at give fremadrettede anbefalinger.
  Udvalget opfordrede desuden til udstrakt grad af offentlighed i sagen. Forvaltningen gennemgår efter mødet bilagsmaterialet mhp. fornyet vurdering af, hvad der kan offentliggøres.
  Forvaltningen vil fremover give månedlig status i udvalget ud fra 5 punkts-handleplan, som blev fremlagt på mødet. Referat fra samtaler med pårørende fremsendes til udvalget, når de er godkendt af familien.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret med udgangspunkt i vedlagte materiale.
  Udvalget spurgte til datoer i tilsynsrapport (bilag 21, s. 16), hvor skrivelsen er dateret 29. april 2019 som en opfølgning på et tilsyn 1. oktober 2019. Forvaltningen retter til.
  Udvalget spurgte dernæst, hvordan det kan sikres, at der fremover handles på advarselslamper – også hvis der opstår problemer på andre plejehjem. Forvaltningen vil gerne på kommende møde give en præsentation af, hvordan man følger op og på hvilke parametre.
  Forvaltningen forklarede, at man har hyret BDO ind til at foretage undersøgelse af tilsynet.
  Udvalget pointerede, at man ønsker igangsættelse af en tilbundsgående ekstern undersøgelse af hele sagsforløbet omkring Kongsgården. Undersøgelsen bør have til formål dels at beskrive, hvorledes der er handlet bagudrettet, og dels indeholde en vurdering heraf med henblik på at give fremadrettede anbefalinger.
  Udvalget opfordrede desuden til udstrakt grad af offentlighed i sagen. Forvaltningen gennemgår efter mødet bilagsmaterialet mhp. fornyet vurdering af, hvad der kan offentliggøres.
  Forvaltningen vil fremover give månedlig status i udvalget ud fra 5 punkts-handleplan, som blev fremlagt på mødet. Referat fra samtaler med pårørende fremsendes til udvalget, når de er godkendt af familien.

  Bilag

  Bilag 10 Spørgsmål fra udvalget

  Bilag 11 Spørgsmål fra Socialdemokratiet

  Bilag 12 ÅBEN UDGAVE redegørelse Kongsgården (tilføjet 12/5-20)

  Bilag 20 Tilsyn 2017 til 2019 (tilføjet 4/5-20)

  Bilag 30 Spørgsmål fra Venstre af 27 april og 4 maj

  Bilag 31 Spørgsmål fra Enhedslisten

  Bilag 32 ÅBEN UDGAVE Svar på spm fra Venstre og Enhedslisten (tilføjet 12/5-20)

  Bilag 32A Nye klager efter medieomtale (tilføjet 5/5-20)

  Bilag 33 ÅBEN UDGAVE Bilag til svar på spm fra V og EL (tilføjet 12/5-20)

  Bilag 34 Supplerende svar til Venstre af 4. maj (tilføjet 4/5-20)

  Bilag 40 Handleplan Kongsgården (tilføjet 4/5-20)

  Bilag 50 Mail fra udvalget 23. april

  Bilag 51 Mail - svar til udvalget 27. april

  Bilag 52 Mailsvar til udvalget 29. april

  Bilag 53 HORTEN-notat, Forbudssagen mod TV2, bilag til mail af 29. april

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ej behandlet.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ej behandlet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.