Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 20-05-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 6. maj 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) samt evaluering

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspuljes (VTU) mål er at understøtte udvikling, afprøvning og udbredelse af brugen af velfærdsteknologi inden for alle Aarhus Kommunes serviceområder til gavn for borgerne, erhvervslivet og kommunens ansatte, samt fremme effektivisering af kommunens drift.
   
  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
   
  Puljen er på 6 mio. kr. årligt. Der er pr. 31.12.2019 disponeret 41,2 mio. ud af de 51,2 mio. der har været afsat til projektpuljen.
   
  Samtidig fremsendes en evaluering af den tværgående velfærdsteknologiske udviklingsindsats i Aarhus Kommune 2018-2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) orienteringen om anvendelse af den Tværgående Velfærdsteknologiske Udviklingspulje samt evalueringen tages til efterretning.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Oplæg om demens

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af demenskoordinatorerne Maja Louise Winther og Agnete Andreasen, jf. vedlagte oplæg.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af demenskoordinatorerne Maja Louise Winther og Agnete Andreasen, jf. vedlagte oplæg.

  Bilag

  Status på Corona

  Beslutning
  Udvalget blev fik status.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev fik status.

  Bilag

  Kongsgården

  Beslutning
  Udvalget havde følgende tilføjelser til vedlagte udkast til kommissorium:
  • Problematikken omkring magtanvendelser bør inkluderes i undersøgelsen.
  • Ledelsesforhold: Undersøgelsen skal gælde ledelse i bred forstand op gennem systemet og ikke kun på Kongsgården.
  • Kultursporet: Undersøgelse af hvorfor kulturen har udviklet sig, som den har (hvilke signaler er overset).
  • Konsulentfirmaerne bør beskrive, hvilket team der skal løse opgaven.
  Ift. VIVE-rapporten fra 2020 om antal personaler på vagt i kommunerne ønsker udvalget at vide, hvad Kongsgårdens input hertil har været.
  Udvalget anmoder om, at advokatfirmaet Horten (benyttet af MSO) udarbejder notat, der beskriver, om situationen er ændret, nu hvor der er kommet værge til – altså stillingtagen til betydningen af et værgemål. Notatet ønskes inden magistratsbehandlingen af beslutningsforslaget fra V vedr. anmodning om ophævelse af fogedforbud vedr. Kongsgården.
  Udvalget ønsker mulighed for dialog med konsulenterne, inden de går i gang. Forvaltningen forventer, at de to firmaer, der stadig er i spil, kan have deres bud på undersøgelser klar til drøftelse på næste udvalgsmøde.
  Sagen behandles igen på næste udvalgsmøde.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget havde følgende tilføjelser til vedlagte udkast til kommissorium:
  • Problematikken omkring magtanvendelser bør inkluderes i undersøgelsen.
  • Ledelsesforhold: Undersøgelsen skal gælde ledelse i bred forstand op gennem systemet og ikke kun på Kongsgården.
  • Kultursporet: Undersøgelse af hvorfor kulturen har udviklet sig, som den har (hvilke signaler er overset).
  • Konsulentfirmaerne bør beskrive, hvilket team der skal løse opgaven.
  Ift. VIVE-rapporten fra 2020 om antal personaler på vagt i kommunerne ønsker udvalget at vide, hvad Kongsgårdens input hertil har været.
  Udvalget anmoder om, at advokatfirmaet Horten (benyttet af MSO) udarbejder notat, der beskriver, om situationen er ændret, nu hvor der er kommet værge til – altså stillingtagen til betydningen af et værgemål. Notatet ønskes inden magistratsbehandlingen af beslutningsforslaget fra V vedr. anmodning om ophævelse af fogedforbud vedr. Kongsgården.
  Udvalget ønsker mulighed for dialog med konsulenterne, inden de går i gang. Forvaltningen forventer, at de to firmaer, der stadig er i spil, kan have deres bud på undersøgelser klar til drøftelse på næste udvalgsmøde.
  Sagen behandles igen på næste udvalgsmøde.

  Bilag

  Orientering om påbud på DCA

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og får inden sommerferien en opfølgning på tilsynene.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret og får inden sommerferien en opfølgning på tilsynene.

  Bilag

  Orienteringer

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Sager på vej

  Beslutning
  Redegørelser for magtanvendelse i 2019: Sagen afventer orientering af Social- og Beskæftigelsesudvalget.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Redegørelser for magtanvendelse i 2019: Sagen afventer orientering af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.