Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 19-08-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 5. august 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Foreløbig afrapportering ved Implement

  Beslutning
  Udvalget fik en foreløbig, fortrolig orientering af Implement, da undersøgelsen endnu ikke er afsluttet.
  Når rapporten er færdig, får udvalget først en grundig mundtlig redegørelse på udvalgsmøde, hvorefter man får den skriftlige afrapportering at se.
  Udvalget ønsker herefter konsekvenserne for det øverste ledelsesniveau vurderet.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget fik en foreløbig, fortrolig orientering af Implement, da undersøgelsen endnu ikke er afsluttet.
  Når rapporten er færdig, får udvalget først en grundig mundtlig redegørelse på udvalgsmøde, hvorefter man får den skriftlige afrapportering at se.
  Udvalget ønsker herefter konsekvenserne for det øverste ledelsesniveau vurderet.

  Bilag

  Orientering om forslag til ny organisering af Sundhed og Omsorg

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om forslaget til organisationsændringer, herunder at få driften til at fylde mere i den øverste ledelse af Sundhed og Omsorg, jf. vedlagte udkast til byrådsindstilling. Udvalget anbefaler, at Implements anbefalinger i rapporten vedr. Kongsgården samt økonomi indarbejdes i indstillingen. Forvaltningen bekræftede dette og bemærkede, at ændringerne som udgangspunkt er udgiftsneutrale.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Forvaltningen orienterede om forslaget til organisationsændringer, herunder at få driften til at fylde mere i den øverste ledelse af Sundhed og Omsorg, jf. vedlagte udkast til byrådsindstilling. Udvalget anbefaler, at Implements anbefalinger i rapporten vedr. Kongsgården samt økonomi indarbejdes i indstillingen. Forvaltningen bekræftede dette og bemærkede, at ændringerne som udgangspunkt er udgiftsneutrale.

  Bilag

  Sundhed og Omsorgs regnskab 2020

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte plancher.
  Udvalget ønskede at se regnskabstal for lokalområderne de seneste 4-5 år med henblik på at vurdere, om der kan være systematiske skævheder i budgetfordelingsmetoden.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte plancher.
  Udvalget ønskede at se regnskabstal for lokalområderne de seneste 4-5 år med henblik på at vurdere, om der kan være systematiske skævheder i budgetfordelingsmetoden.

  Bilag

  Belysninger til budget 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte belysninger (bilag 2). Udvalgte roste de grundige belysninger, der er udarbejdet på kort tid. Forvaltningen laver skemamæssigt overblik, hvoraf sammenhængene mellem forskellige partiers forslag vil fremgå. Forvaltningen kan i det hele taget kontaktes, hvis der er yderligere bemærkninger.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte belysninger (bilag 2). Udvalgte roste de grundige belysninger, der er udarbejdet på kort tid. Forvaltningen laver skemamæssigt overblik, hvoraf sammenhængene mellem forskellige partiers forslag vil fremgå. Forvaltningen kan i det hele taget kontaktes, hvis der er yderligere bemærkninger.

  Bilag

  Serviceniveau 2021 – Sundhed og Omsorgs bemærkninger til høringssvar

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Opfølgning vedr. Kendt hjemmehjælper

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Drøftelse af rådmandens sprogbrug i TV 2-udsendelse (bilag) v. Lone Norlander Smith og Hans Skou

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen. Da rådmand Jette Skive ikke var til stede, vil udvalgsformand Lone Hindø senest i næste uge invitere til kaffemøde med deltagelse af rådmand Jette Skive samt udvalgsmedlemmerne Lone Norlander Smith og Hans Skou.
   
  Link til indslaget "Dyr advokat"
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget drøftede sagen. Da rådmand Jette Skive ikke var til stede, vil udvalgsformand Lone Hindø senest i næste uge invitere til kaffemøde med deltagelse af rådmand Jette Skive samt udvalgsmedlemmerne Lone Norlander Smith og Hans Skou.
   

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger til det vedlagte. Lone Hindø berettede om borgerhenvendelse, som forvaltningen nu vil svare på.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger til det vedlagte. Lone Hindø berettede om borgerhenvendelse, som forvaltningen nu vil svare på.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.