Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 10-09-2020

  Fortsat orientering vedr. afrapportering fra Implement

  Beslutning
  Udvalget ønskede til næste møde følgende:
  • Notat om regler for ekstrahering af rapporter forinden udlevering
  • Notat med beskrivelse af kontaktpersonordningen/dialog med pårørende – herunder hvordan medarbejderne kan påvirkes til at tænke i den retning samt eventuelt inspiration fra andre kommuner
  • Notat med generel beskrivelse af hvilke advarselslamper, man reagerer på i forvaltningen
  Derudover ønsker udvalget på senere tidspunkt en drøftelse af Sundhed og Omsorgs takt og tone-retningslinjer.
  Sagens forløb
  10-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget ønskede til næste møde følgende:
  • Notat om regler for ekstrahering af rapporter forinden udlevering
  • Notat med beskrivelse af kontaktpersonordningen/dialog med pårørende – herunder hvordan medarbejderne kan påvirkes til at tænke i den retning samt eventuelt inspiration fra andre kommuner
  • Notat med generel beskrivelse af hvilke advarselslamper, man reagerer på i forvaltningen
  Derudover ønsker udvalget på senere tidspunkt en drøftelse af Sundhed og Omsorgs takt og tone-retningslinjer.

  Bilag

  Udvalget drøfter Kongsgårdensagen

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen.
  Sagens forløb
  10-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget drøftede sagen.