Vælg

Referat Teknisk Udvalg 01-04-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lp 1110 (endelig) og 1123 (forslag).
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lp 1110 (endelig) og 1123 (forslag).

  Bilag

  Orientering om helhedsplanlægning for Skanderborgvej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om helhedsplanlægningen for Skanderborgvej med afsæt i de 5 strategier for helhedsplanen og orienterede ligeledes om borgerinddragelsesprocessen indtil nu.
  I forhold til den fremadrettede proces så er ambitionen, at planen byrådsbehandles lige før eller lige efter sommerferien 2020, hvorefter den sendes i offentlig høring. Endelig vedtagelse forventes således omkring årsskiftet 2020/2021.
  Udvalget drøftede særligt højde ctr. tæthed på byggeriet i planen, planens bidrag til håndtering af klimaudfordringen samt de trafikale løsninger i planen, herunder tæthed og nærhed til funktioner som en måde at reducere mobilitetsbehovet med henblik på at nedbringe udledningen af drivhusgasser på transportområdet. 
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede udvalget om helhedsplanlægningen for Skanderborgvej med afsæt i de 5 strategier for helhedsplanen og orienterede ligeledes om borgerinddragelsesprocessen indtil nu.
  I forhold til den fremadrettede proces så er ambitionen, at planen byrådsbehandles lige før eller lige efter sommerferien 2020, hvorefter den sendes i offentlig høring. Endelig vedtagelse forventes således omkring årsskiftet 2020/2021.
  Udvalget drøftede særligt højde ctr. tæthed på byggeriet i planen, planens bidrag til håndtering af klimaudfordringen samt de trafikale løsninger i planen, herunder tæthed og nærhed til funktioner som en måde at reducere mobilitetsbehovet med henblik på at nedbringe udledningen af drivhusgasser på transportområdet. 

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget spurgte til den første sag om ”Klimakrav til byggematerialer” og fik oplyst, at det er et forslag stillet i februar eller marts, der nu skal byrådsbehandles.                                                                                                                                                                            
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget spurgte til den første sag om ”Klimakrav til byggematerialer” og fik oplyst, at det er et forslag stillet i februar eller marts, der nu skal byrådsbehandles.                                                                                                                                                                            

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Det efterspurgte notat om Skovbørnehavens eventuelle tilbagetrukne tilladelse til gennemkørsel i busgaden er på vej.
  Forvaltningen uddybede orienteringen om Gerlachsgade.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Det efterspurgte notat om Skovbørnehavens eventuelle tilbagetrukne tilladelse til gennemkørsel i busgaden er på vej.
  Forvaltningen uddybede orienteringen om Gerlachsgade.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget ønsker muligheden for øget brug af hjemmearbejde, når hverdagen igen normaliseres, drøftet på et senere møde; hjemmearbejde vil kunne nedbringe mobilitetsbehovet og dermed kunne medvirke til løsning af klimaudfordringen på transportområdet.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget ønsker muligheden for øget brug af hjemmearbejde, når hverdagen igen normaliseres, drøftet på et senere møde; hjemmearbejde vil kunne nedbringe mobilitetsbehovet og dermed kunne medvirke til løsning af klimaudfordringen på transportområdet.