Vælg

Referat Teknisk Udvalg 20-05-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Tilgængelighedsstrategi

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om forvaltningens tilgængelighedsstrategi, herunder særligt om de fem fokusområder (1) Veje og pladser, 2) Rekreativt, 3) Plan og byggeri, 4) Byudvikling og planlægning og 5) AffaldVarme Aarhus) og tilgængelighed ved busser og letbane.
  Strategien er forvaltningens værktøj til at realisere de opstillede mål i kommunens handicappolitik.
  Forvaltningen eftersender notat om tilgængelighed ved letbanens etape 1.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om forvaltningens tilgængelighedsstrategi, herunder særligt om de fem fokusområder (1) Veje og pladser, 2) Rekreativt, 3) Plan og byggeri, 4) Byudvikling og planlægning og 5) AffaldVarme Aarhus) og tilgængelighed ved busser og letbane.
  Strategien er forvaltningens værktøj til at realisere de opstillede mål i kommunens handicappolitik.
  Forvaltningen eftersender notat om tilgængelighed ved letbanens etape 1.

  Bilag

  Nye udviklingsmuligheder i Tivoli Friheden

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede udvalget for udviklingsplanerne for Tivoli Friheden, særligt med fokus på Tivoli Frihedens ønsker til scene, landskab, koncerthus, adgangsforhold og høje forlystelser.
  Planerne forventes præsenteret for Byrådet inden sommerferien.
  Udvalget spurgte særligt til træfældning, dyrene i skoven omkring og adgangsforhold for udrykningskøretøjer.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen præsenterede udvalget for udviklingsplanerne for Tivoli Friheden, særligt med fokus på Tivoli Frihedens ønsker til scene, landskab, koncerthus, adgangsforhold og høje forlystelser.
  Planerne forventes præsenteret for Byrådet inden sommerferien.
  Udvalget spurgte særligt til træfældning, dyrene i skoven omkring og adgangsforhold for udrykningskøretøjer.

  Bilag

  Eksterne bestyrelsesmedlemmer til AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Udvalget drøftede nødvendige kompetencer hos de kommende eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldVarme Aarhus Holding A/S og AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og bød ind med mulige eksterne bestyrelsesmedlemmer til de to selskaber.
  Udvalget kan eftersende yderligere bud på eksterne bestyrelsesmedlemmer og/eller nødvendige kompetencer.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede nødvendige kompetencer hos de kommende eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldVarme Aarhus Holding A/S og AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S og bød ind med mulige eksterne bestyrelsesmedlemmer til de to selskaber.
  Udvalget kan eftersende yderligere bud på eksterne bestyrelsesmedlemmer og/eller nødvendige kompetencer.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget spurgte til varslingssystemet nævnt i orienteringen om Brabrandsøen: Er det et varslingssystem for kommunen eller for beboerne op til og har Aarhus Vand et varslingssystem? Forvaltningen eftersender notat herom.
   
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget spurgte til varslingssystemet nævnt i orienteringen om Brabrandsøen: Er det et varslingssystem for kommunen eller for beboerne op til og har Aarhus Vand et varslingssystem? Forvaltningen eftersender notat herom.
   

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Teknisk Udvalg
  Intet.