Vælg

Referat Teknisk Udvalg 08-06-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lp 1129 – forslag, lp 1124 – forslag og lp 1128 – forslag.
  Udvalget spurgte i forhold til lp 1124 – forslag særligt ind til højden på byggeriet, politigårdens p-areal i området og dialogen med Kulturmiljørådet.
  Udvalget spurgte i forhold til lp 1128 – forslag særligt ind til samspillet med Kongelundsprojektet.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lp 1129 – forslag, lp 1124 – forslag og lp 1128 – forslag.
  Udvalget spurgte i forhold til lp 1124 – forslag særligt ind til højden på byggeriet, politigårdens p-areal i området og dialogen med Kulturmiljørådet.
  Udvalget spurgte i forhold til lp 1128 – forslag særligt ind til samspillet med Kongelundsprojektet.

  Bilag

  Højhuset på Mindet 6

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om et kommende lokalplansforslag vedrørende et projekt med højhusbyggeri på Mindet 6.
  Udvalget spurgte særligt ind til klimatiltag i projektet, den rekreative forbindelse og p-anlægget, der påtænkes opført i sammenhæng med højhuset.
   
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Forvaltningen orienterede udvalget om et kommende lokalplansforslag vedrørende et projekt med højhusbyggeri på Mindet 6.
  Udvalget spurgte særligt ind til klimatiltag i projektet, den rekreative forbindelse og p-anlægget, der påtænkes opført i sammenhæng med højhuset.
   

  Bilag

  Temadrøftelse: Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Klimachefen præsenterede udkastet til Energistrategien for Aarhus med særligt fokus på 1) energiparker, 2) elnettet og ladeinfrastruktur samt 3) energi i byplanlægningen. Forvaltningen eftersender videopræsentation om energiparker.
  Bæredygtighedsudvalget deltog under punktet. Begge udvalgs spørgsmål besvares uddybende skriftligt.
  Energistrategien forventes behandlet af selskaber og Byråd i juni-august i år.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Klimachefen præsenterede udkastet til Energistrategien for Aarhus med særligt fokus på 1) energiparker, 2) elnettet og ladeinfrastruktur samt 3) energi i byplanlægningen. Forvaltningen eftersender videopræsentation om energiparker.
  Bæredygtighedsudvalget deltog under punktet. Begge udvalgs spørgsmål besvares uddybende skriftligt.
  Energistrategien forventes behandlet af selskaber og Byråd i juni-august i år.

  Bilag

  Temadrøftelse: Carbon Capture

  Beslutning
  Klimachefen gav udvalget en introduktion af og status over fangst, udnyttelse og håndtering af CO2 (carbon capture) i Aarhus.
  Bæredygtighedsudvalget deltog under punktet. Begge udvalgs spørgsmål besvares uddybende skriftligt.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Klimachefen gav udvalget en introduktion af og status over fangst, udnyttelse og håndtering af CO2 (carbon capture) i Aarhus.
  Bæredygtighedsudvalget deltog under punktet. Begge udvalgs spørgsmål besvares uddybende skriftligt.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede årets studietur. Punktet tages op til drøftelse igen på et senere møde.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede årets studietur. Punktet tages op til drøftelse igen på et senere møde.