Vælg

Referat Teknisk Udvalg 02-11-2020

  Referat fra sidste udvalgsmøde

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Lokalplaner på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1124 - Bebyggelse til cityformål på Europaplads, Aarhus C – Endelig, lokalplan 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand – Forslag (C-proces) samt lokalplan 1141 - Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, Aarhus C – Forslag.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at Olav de Lindes planlagte byggeri i Sydhavnen ikke er med i lokalplanområdet for lokalplan 1141. Der kommer en særskilt proces herom.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om lokalplan 1124 - Bebyggelse til cityformål på Europaplads, Aarhus C – Endelig, lokalplan 1131 - Blandet bolig og erhverv ved Truevej 50, Brabrand – Forslag (C-proces) samt lokalplan 1141 - Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, Aarhus C – Forslag.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at Olav de Lindes planlagte byggeri i Sydhavnen ikke er med i lokalplanområdet for lokalplan 1141. Der kommer en særskilt proces herom.

  Bilag

  Orientering vedr. retlig lovliggørelse af etagebyggeri på Kildeager-søvej 77-87

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om plansagen vedrørende retlig lovliggørelse af etagebyggeri på Kildeagersøvej 77-87 via vedtagelse af ny lokalplan, herunder hvilke overvejelser forvaltningen havde gjort på baggrund af sagsforløbet.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at byrådet ikke uden videre kan bestemme, at der skal betales erstatning til de berørte beboere i lokalplansområdet. Inden byrådet kan tage en sådan beslutning, skal der foreligge en ekstern juridisk vurdering, hvoraf det fremgår, at Aarhus Kommune er erstatningsansvarlig.
   
  Forvaltningen bestiller gennem Borgmesterens Afdeling en ekstern juridisk vurdering af Aarhus Kommunes eventuelle erstatningsansvar overfor de berørte beboere i lokalplansområdet.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om plansagen vedrørende retlig lovliggørelse af etagebyggeri på Kildeagersøvej 77-87 via vedtagelse af ny lokalplan, herunder hvilke overvejelser forvaltningen havde gjort på baggrund af sagsforløbet.
   
  På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at byrådet ikke uden videre kan bestemme, at der skal betales erstatning til de berørte beboere i lokalplansområdet. Inden byrådet kan tage en sådan beslutning, skal der foreligge en ekstern juridisk vurdering, hvoraf det fremgår, at Aarhus Kommune er erstatningsansvarlig.
   
  Forvaltningen bestiller gennem Borgmesterens Afdeling en ekstern juridisk vurdering af Aarhus Kommunes eventuelle erstatningsansvar overfor de berørte beboere i lokalplansområdet.

  Bilag

  Udvidet beboerparkering i kommunale parkeringsanlæg

  Beslutning
  Udvalget blev præsenteret for modeller for forbedret beboerparkering for beboerne i Midtbyen og gav feedback til forvaltningen.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev præsenteret for modeller for forbedret beboerparkering for beboerne i Midtbyen og gav feedback til forvaltningen.

  Bilag

  Opfølgning på dialogmøde

  Beslutning
  Udvalget evaluerede dialogmødet den 19. oktober 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om adgangen til elledningsnettet, herunder om alle virksomheder, der opsætter ladestandere, har fuld adgang til elledningsnettet, til udvalget.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Opfølgning på dialogmødet blev udsat til næste møde.

  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget evaluerede dialogmødet den 19. oktober 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om adgangen til elledningsnettet, herunder om alle virksomheder, der opsætter ladestandere, har fuld adgang til elledningsnettet, til udvalget.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget blev orienteret om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen om salg af areal til butik i Skejby, som behandles på det kommende byrådsmøde.
   
  Forvaltningen udarbejder et kort notat om sagen til udvalget og vedlægger udbudsbetingelserne.
   
  Udvalget drøftede de mulige modeller for det udvidede fælles foretræde i forbindelse med behandlingen af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a, herunder kriseledelsens syn på de mulige modeller.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget drøftede sagen om salg af areal til butik i Skejby, som behandles på det kommende byrådsmøde.
   
  Forvaltningen udarbejder et kort notat om sagen til udvalget og vedlægger udbudsbetingelserne.
   
  Udvalget drøftede de mulige modeller for det udvidede fælles foretræde i forbindelse med behandlingen af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16a, herunder kriseledelsens syn på de mulige modeller.