Udvalgets opgave 

Børn og Unge-udvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Mahad Yussuf (RV) formand
Katrine Vinter Nielsen (EL) næstformand
Eva Borchorst Mejnertz (S)
Jasmine Søgaard (S)
Mette Bjerre (SF)
Purnima Erichsen (KF)
Mathilde Hjort Bressum (V)

 

Ud over Børn og Unge-udvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge deltage i udvalgsmøderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.