Udvalgets opgave

Kulturudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Steen Bording Andersen (S) Formand
Hüseyin Arac (S) Næstformand
Peder Udengaard (S)
Mahad Yussuf (R)
Mette Bjerre (SF)
Peter Sporleder (KF)
Hans Skou (V)

Ud over Kulturudvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice deltage i møderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.