Udvalgets opgave

Kulturudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Mette Bjerre (SF), forperson
Lone Hindø (S), næstformand
Steffen Wich (S)
Thure Hastrup (UFP)
Peter Sporleder (KF)
Bünyamin Simsek (V)
Jakob Søgaard Clausen (DD)

Ud over Kulturudvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice deltage i møderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.