Udvalgets opgave

Økonomiudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og borgmesteren og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.


Udvalgets medlemmer

Jesper Kjeldsen (S) Formand 
Polly Dutschke (S) Næstformand 
Jasmine Søgaard (S)
Metin Lindved Aydin (RV)
Mette Skautrup (KF)
Christian Baller (KF)
Bünyamin Simsek (V)

Ud over Økonomiudvalgets medlemmer kan borgmesteren deltage i møderne. I udvalgsmøderne deltager herudover embedsmænd og udvalgets sekretær.