Udvalgets opgave

Økonomiudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og borgmesteren og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.


Udvalgets medlemmer

Anette Poulsen (S) Formand
Anders Winnerskjold (S) Næstformand 
Michael Krogh Hansen (S)
Mahad Yussuf (R)
Mette Bjerre (SF)
Louise Louring (V)
Mette Skautrup (K)

 

Ud over Økonomiudvalgets medlemmer kan borgmesteren deltage i møderne. I udvalgsmøderne deltager herudover embedsmænd og udvalgets sekretær.