Udvalgets møder i 2020 ligger på følgende dage:

29. januar
19. februar
18. marts - Aflyst
22. april
6. maj
20. maj
3. juni - ekstra møde 
17. juni


19. august
16. september - 1. fællesmøde med Magistraten
30. september - 2. fællesmøde med Magistraten 
28. oktober
25. november
9. december