Udvalgets opgave

Social- og Beskæftigelsesudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Eva Borchorst Mejnertz (S) forkvinde
Hüseyin Arac (S) næstformand
Jan Ravn Christensen (SF)
Katrine Vinther Nielsen (EL)
Mahad Yussuf (RV)
Mette Skautrup (KF)
Gert Bjerregaard (V)

Ud over Socialudvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse deltage i møderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.