Udvalgets opgave

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

 

Udvalgets medlemmer

Anette Poulsen (S) formand
Hüseyin Arac (S) næstformand
Katrine Vinther Nielsen (EL)
Jan Ravn Christensen (SF)
Peter Sporleder (KF)
Mathilde Hjort Bressum (V)
Henrik Arens (UFP)

Ud over Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg deltage i udvalgsmøderne, samt embedsmænd og udvalgets sekretær.