Udvalgets opgave

Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

 

Udvalgets medlemmer

Lone Hindø (S) Formand
Ali Nuur (S) Næstformand
Ango Winther (KF)
Jan Ravn Christensen (SF)
Lone Norlander Smith (EL)
Peter Sporleder (KF)
Hans Skou (V)

Ud over Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg deltage i udvalgsmøderne, samt embedsmænd og udvalgets sekretær.