Vigtig information vedrørende foretrædeanmodninger i forbindelse med de byrådshenviste sager om Aarhus Havn

Teknisk Udvalg har på udvalgsmødet den 17. maj 2023 besluttet at sætte en frist for anmodning om foretræde. Fristen for at indsende en foretrædeanmodning er søndag den 21. maj 2023, kl. 23.59. Det er dog fortsat muligt at sende en meningstilkendegivelse, som vil blive videreformidlet til Teknisk Udvalg.

Udvalgets opgave

Teknisk Udvalgs opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Solveig Munk (EL) Formand 
Liv Gro Jensen (SF) næstforperson
Steffen Wich (S)
Jesper Kjeldsen (S)
Metin Lindved Aydin (RV)
Gert Bjerregaard (V)
Jakob Søgaard Clausen (DD)

Ud over Teknisk Udvalgs medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø deltage i udvalgsmøderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.