Udvalgets opgave

Teknisk Udvalgs opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og rådmanden og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Udvalgets medlemmer

Peter Hegner Bonfils (EL) Formand
Ango Winther (S) Næstformand
Louise Lindskrog (S)
Jan Ravn Christensen (SF)
Sander Jensen (SF)
Gert Bjerregaard (V)
Almaz Mengesha (V)

Ud over Teknisk Udvalgs medlemmer kan rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø deltage i udvalgsmøderne samt embedsmænd og udvalgets sekretær.