Teknisk Udvalg vil gerne have endnu mere viden om, hvad der rører sig og optager aarhusianerne. Derfor afholder Teknisk Udvalg i 2020 fire dialogmøder, som i år er inddelt under fire overskrifter.

 • Brug af byen og byens rum - i børnehøjde: Udvalgsmøde d. 9. marts
  Deadline for at fremsende emner er d. 25. februar. Udvalget vælger tre emner d. 4. marts

 • Klima og grøn omstilling i et borgerperspektiv: Udvalgsmøde d. 27. april
  Deadline for at fremsende emner er d. 14. april. Udvalget vælger tre emner d. 22. april

 • Mobilitet og fremkommelighed (Efterår)
  Detaljer følger

 • Livet i landsbyen/oplandsbyen (Efterår)
  Detaljer følger

Der er nu mulighed for at indsende forslag under årets andet tema: Klima og grøn omstilling i et borgerperspektiv. Du skal i første omgang indsende en kort beskrivelse.

På udvalgsmødet d. 22. april vælger udvalgsmedlemmerne de tre, de gerne vil invitere. Hvis dit forslag bliver valgt, får du en invitation d. 23. april med information om, hvordan mødet forløber d. 27. april. Her får du også mulighed for at indsende uddybende materiale.

Med denne formular kan du foreslå et emne, som du finder relevant at drøfte med Teknisk Udvalg.

Udvalgets medlemmer vil vælge tre af de foreslåede emner og herefter invitere forslagsstillerne til en dialog. Hvis dit/jeres forslag bliver valgt, vil I modtage en invitation med en nærmere beskrivelse af rammerne for mødet.


Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

 • Navn
 • e-mailadresse

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne. Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Byrådsservice
Borgmesterens Afdeling
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 8940 2000
E-mail: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Indenfor de valgte temaer, kan du indsende forslag om et emne, du gerne vil drøfte med udvalget. Emnet kan være stort som småt – så længe det er inden for temaet og Teknik og Miljøs fagområde. Emner, der aktuelt er under politisk behandling eller har været behandlet i byrådet, drøftes dog ikke på dialogmøderne.

Udvalgets medlemmer vælger tre af de indsendte emner på det forudgående udvalgsmøde. Hvis dit forslag bliver valgt, vil du modtage en invitation med en nærmere beskrivelse af rammerne for mødet.

Der er tale om en åben og uformel drøftelse. Dialogen med Teknisk Udvalg er ikke en garanti for, at dit forslag vil blive ført ud i livet.

Alle indkomne forslag vil blive gjort offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside, da de vil fremgå på Teknisk Udvalgs dagsorden.