Teknisk Udvalg sætter fokus på et sundere, grønnere og mere blåt Aarhus. Og det ønsker Teknisk Udvalg aarhusianernes hjælp til. Derfor inviteres alle borgere til at bidrage med konkrete tiltag, der kan forbedre sundheden, friluftslivet og bevægelsesmulighederne i Aarhus.

De udvalgte forslag tages op på tre møder, hvor aarhusianerne også inviteres til at fremlægge idéerne. Hvert møde har sit eget fokus. Læs mere nedenfor.

 • Aktivitet og bevægelse i byens rum
  Dialogmødet blev afholdt 8. marts 2021.

 • Hverdagsmotion og friluftsliv i byens landskaber
  Dialogmødet blev afholdt 26. april 2021.

 

 • Idræt, leg og bevægelse tæt på boligen
  Dialogmødet afholdes 27. september 2021.

  Udviklingen går stærkt i Aarhus, og der etableres nye boliger i forskellige størrelser på tværs af hele kommunen. Det giver anledning til at overveje om adgangen til idræt, leg og bevægelse følger med, og om det passer til de behov, der er lokalt. Undersøgelser peger på at let adgang til motionstilbud nær boligen øger muligheden for at få det brugt. Det kan fx være udearealerne omkring boligerne, der indrettes med plads til leg, idræt og bevægelse – og dermed giver let adgang til motion. Det giver samtidig nye muligheder for at mødes med andre lokale borgere og skabe et fællesskab. De helt bolignære muligheder for bevægelse er vigtige særligt for mindre børn.

  Har du forslag og input du vil dele med Teknisk Udvalg?

  • Har du ideer til nye måder vi kan tænke leg, idræt og bevægelse ind i områderne tæt på boligen?
  • Har du eksempler på nogle tiltag, der har gjort en stor forskel for dig og som vi kan gøre meget mere af i Aarhus?
  • Hvad giver gode rammer for at borgere selv kan igangsætte lokale idrætsaktiviteter?
  • Hvordan kan Aarhus Kommune understøtte lokalt initiativ til lokale løsninger?
  • Hvordan kan bolignær leg og bevægelse bidrage til fællesskab?

Indenfor de valgte temaer, kan du indsende forslag om et emne, du gerne vil drøfte med udvalget. Emnet kan være stort som småt – så længe det er inden for temaet og Teknik og Miljøs fagområde. Emner, der aktuelt er under politisk behandling eller har været behandlet i byrådet, drøftes dog ikke på dialogmøderne.

Udvalgets medlemmer vælger tre af de indsendte emner på det forudgående udvalgsmøde. Hvis dit forslag bliver valgt, vil du modtage en invitation med en nærmere beskrivelse af rammerne for mødet.

Der er tale om en åben og uformel drøftelse. Dialogen med Teknisk Udvalg er ikke en garanti for, at dit forslag vil blive ført ud i livet.

Alle indkomne forslag vil blive gjort offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside, da de vil fremgå på Teknisk Udvalgs dagsorden.