Teknisk Udvalg sætter fokus på et sundere, grønnere og mere blåt Aarhus. Og det ønsker Teknisk Udvalg aarhusianernes hjælp til. Derfor inviteres alle borgere til at bidrage med konkrete tiltag, der kan forbedre sundheden, friluftslivet og bevægelsesmulighederne i Aarhus.

De udvalgte forslag tages op på tre møder, hvor aarhusianerne også inviteres til at fremlægge idéerne. Hvert møde har sit eget fokus. Læs mere nedenfor.

 • Aktivitet og bevægelse i byens rum
  Dialogmødet blev afholdt 8. marts 2021.

 • Hverdagsmotion og friluftsliv i byens landskaber.
  Dialogmødet afholdes 26. april 2021.

  Byens landskaber skal i fremtiden give endnu mere plads til vores regnvand og biodiversitet. Klimaforandringerne betyder, at vi arbejder med sikring i forhold til stigende havvand og stormflod. Derfor bliver landskabet og bugten vigtige dagsordener i fremtiden. Samtidig er vores natur, landskaber og rekreative områder centrale for vores sundhed og trivsel. 

  Kan vi nytænke nogle af Aarhus’ rekreative områder så de giver endnu mere plads til hverdagsmotion, bevægelse og nye typer naturoplevelser?

  Det kunne fx handle om:

  • Hvad der skal til for at du vil bruge naturen i Aarhus Kommune mere
  • Hvordan der kan skabes gode naturoplevelser omkring vores cykel- og gangforbindelser
  • Hvordan vi kan understøtte grønne fællesskaber og lokalt initiativ
  • Om der er konkrete foreningsaktiviteter, der kan få glæde af naturen i højere grad
  • Hvordan vi udnytter de små lommer med grønt og blåt, så de giver en nu og her værdi i dagligdagen
  • Hvordan vi kan sikre adgang til aktiviteter i det grønne og flere oplevelser for borgere med forskellige behov
  • Hvordan regnvandsbassiner og klimatilpasningsløsninger kan give rekreativ værdi der hvor du bor
  • Hvordan vi kan lære af corona-pandemien, Om det giver ideer til nye måder, Aarhus Kommune kan arbejde med naturens rum? Om vi har opdaget nye behov? • Idræt og bevægelse tæt på boligen
  Dialogmødet afholdes 27. september 2021.

 

Indenfor de valgte temaer, kan du indsende forslag om et emne, du gerne vil drøfte med udvalget. Emnet kan være stort som småt – så længe det er inden for temaet og Teknik og Miljøs fagområde. Emner, der aktuelt er under politisk behandling eller har været behandlet i byrådet, drøftes dog ikke på dialogmøderne.

Udvalgets medlemmer vælger tre af de indsendte emner på det forudgående udvalgsmøde. Hvis dit forslag bliver valgt, vil du modtage en invitation med en nærmere beskrivelse af rammerne for mødet.

Der er tale om en åben og uformel drøftelse. Dialogen med Teknisk Udvalg er ikke en garanti for, at dit forslag vil blive ført ud i livet.

Alle indkomne forslag vil blive gjort offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes hjemmeside, da de vil fremgå på Teknisk Udvalgs dagsorden.