Teknisk Udvalg holder møder skiftevis om mandagen og onsdagen.

12. januar
17. januar
26. januar
31. januar
9. februar
21. februar
2. marts
7. marts
16. marts
21. marts
30. marts
4. april
20. april
25. april
4. maj
9. maj
18. maj
23. maj
2. juni
7. juni
15. juni
20. juni


10. august
15. august
24. august
29. august
7. september
12. september
21. september
26. september
5. oktober
10. oktober
26. oktober
31. oktober
9. november
14. november
23. november
28. november
7. december
12. december