Aarhus Byråd udpeger repræsentanter til en lang række råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. De udpegede kan enten være byrådsmedlemmer eller andre fra partiernes bagland.

Det nuværende byråd foretog udpegningerne på første byrådsmøde 19. januar 2022.

Byrådssekretariatet ajourfører listen løbende i byrådsperioden, når der sker ændringer. Se listen neden for.

Råd og nævn