Erhvervskontaktudvalget er med til at udvikle og implementere Aarhus Kommunes erhvervs- og bypolitik. Det indebærer blandt andet at:

 • Udvikle og implementere erhvervsplan for Aarhus
 • Rådgive byrådet og koordinere aktiviteter i relation til kommunens erhvervs- og bypolitik
 • Udvikle og igangsætte nye erhvervsfremmende initiativer
 • Profilere Aarhus som erhvervsby overfor virksomheder og medarbejdere

De sidste 7 medlemmer udpeges af Erhvervskontaktudvalgets forretningsudvalget i efteråret 2020.

Medlemmer

Medlemmer

Udpeget af 

Brian Bech Nielsen,
Rektor Aarhus Universitet

Lange videregående uddannelser: Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus, Det jyske Musikkonservatorium og Det jyske Kunstakademi 

Harald Mikkelsen, 
Rektor VIA University College

Korte og mellemlange videregående uddannelser: VIA University College, Erhvervsakademiet Aarhus, Kaospiloterne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Aarhus Maskinmesterskole

Annette Lauridsen, Direktør Aarhus Tech

Erhvervsuddannelser: Aarhus Business College, Jordbrugets Uddannelses Center, SoSu Østjylland samt AARHUS TECH

Anders Strange,
partner i AART Architecs

DI og Dansk Byggeri

Stig Holst Hartwig,
Adm. direktør BDO Danmark

Dansk Erhverv

Anna Pålsson,
Faglig sekretær Arkitektforbundet

AC Aarhus

Kresten Vendelboe,
Formand LO Aarhus

LO/FTF

Jesper Thorup,
Fællesformand HK Østjylland

LO

Daniel Isak Dallerup,
Formand Dansk Metal Østjylland

LO

Terje Vammen,
Partner og direktør
Silverbullet

Erhverv Aarhus

Henrik Hoffmann, Direktør Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S

Aarhus Håndværkerforening

Poul-Henning Vietz,
Vietz El-installation A/S

Danske Malermestre / TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri og Installation

Jacob Bundsgaard, 
Borgmester 

Aarhus Kommune, magistraten

Kristian Würtz,
Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse 

Aarhus Kommune, magistraten

Bünyamin Simsek,
Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

Aarhus Kommune, magistraten

Jette Skive,
Rådmand for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Aarhus Kommune, magistraten

Rabih Azad-Ahmad,
Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

Aarhus Kommune, magistraten

Thomas Medom,
Rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge 

Aarhus Kommune, magistraten

Forretningsudvalget er udførende indenfor de overordnede rammer som Erhvervskontaktudvalget udstikker.

Forretningsudvalget skal derfor have beslutnings-og handlekraft.

Forretningsudvalget kan tage initiativ til emner til drøftelse i forretningsudvalget, men kan også drøfte emner på opfordring framedlemmer i Erhvervskontaktudvalget eller fra Aarhus Kommune.

Forretningsudvalget kan træffe beslutning og igangsætte initiativer og projekter, som enten har været eller vil blive drøftet i Erhvervskontaktudvalget.

Forretningsudvalget har endvidere en aktiv rolle i forhold til at definere dagsordner for erhvervskontaktudvalgsmøderne.

Der skal være transparens mellem Erhvervskontaktudvalget og Forretningsudvalgets arbejde, hvilket sikres ved at Erhvervskontaktudvalget får adgang til dagsordner og referater fra forretningsudvalgsmøderne.

 • Borgmester Jacob Bundsgaard
 • Rådmand fra Magistraten for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek
 • Rådmand for Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz
 • Stadsdirektør Niels Højberg
 • Direktøren for Magistraten for Teknik og Miljø Henrik Seiding
 • Direktøren for Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse Erik Kaastrup-Hansen
 • Formanden for Erhverv Aarhus Terje Wammen
 • Formanden for LO Østjylland Kresten Vendelboe
 • Formanden for DI Østjylland Anders Strange
 • Rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen

Medlemmer

Udpeget af 
Stadsdirektør Niels Højberg Aarhus Kommune
Erhvervschef Lise Uhre Pless Aarhus Kommune
Chef for Erhverv og Bæredygtig udvikling Marianne Gjerløv Aarhus Kommune
Konsulent Line Gerstrand, Erhverv og Bæredygtig udvikling Aarhus Kommune