Byrådet har det overordnede ansvar for havnen og fastsætter de overordnede rammer for havnens drift, som f.eks. godkendelse af budget og regnskab for havnens virksomhed.

Havnen ledes af en havnebestyrelse, der handler selvstændigt inden for de rammer, byrådet fastlægger.
Havnebestyrelsen består af syv personer, der udpeges af Aarhus Byråd efter hvert kommunalvalg. Havnebestyrelsen består af:
  • 3 byrådsmedlemmer, med borgmesteren som medlem
  • 3 medlemmer med en markeds- eller forretningsmæssig baggrund
  • 1 medlem valgt af og blandt medarbejderne ved Aarhus Havn