Trafiksikkerhedsudvalget skal bl.a. arbejde med at holde øje med trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen, hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, identificere indsatsområder og støtte op om den nationale trafiksikkerhedshandlingsplan.

Her kan du læse rapporten: Trafiksikkerhed - årsrapport 2019 for Aarhus Kommunes veje

Her kan du læse Aarhus Kommunes trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Udvalget skal holde mindst to årlige møder, og på det ene af dem inviteres repræsentanter fra andre myndigheder og interesseorganisationer herunder den kollektive trafik, kørerlærerforeningen, så udvalget får en bred dialog.

Udvalget er nedsat som et såkaldt §17 stk. 4-udvalg. Det betyder, at der kan udpeges udvalgsmedlemmer, der ikke sidder i byrådet. Udvalget fungerer i mere end én byrådsperiode, dog skal posterne genbesættes efter valg.

Læs kommissoriet her

 • Bünyamin Simsek (Formand), rådmand for Teknik og Miljø
 • Almaz Mengesha, repræsentant for Handicaprådet og medlem af Aarhus Byråd
 • Ango Winther, repræsentant for Ældrerådet og medlem af Aarhus Byråd
 • Anders Nielsen, Cyklistforbundet, Aarhus
 • Lone Elbæk Berg, Aarhus Universitetshospital
 • Lene Bak Larsen, Aarhus Universitetshospital
 • Torben Lund Kudsk, FDM
 • Carsten Kousgaard, Østjyllands Politi
 • Gert Bisgaard, Østjyllands Politi
 • Ole Laursen, Skole og Forældre, Aarhus
 • Martin Pape, Teknik og Miljø
 • Trine Buus Karlsen, Teknik og Miljø
 • Hanne Holm Andersen (Referent), Teknik og Miljø
 • Anne Høgh Vinter, Teknik og Miljø
 • Martin Løv Simonsen, Teknik og Miljø