Handicappolitikken

Aarhus Kommunes nye handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde mellem alle magistratsafdelinger i kommunen og med stor inddragelse af Handicaprådet og engagerede borgere. Politikken blev vedtaget på byrådsmødet i går, d. 28. august 2019.

Handicappolitikken hedder:  ”Aarhus – en god by for alle 2019-2023”, og tager afsæt i Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene, samt et fælles menneskesyn. Politikken er nu klar til at blive brugt af borgere, medarbejdere og politikere – og af hele bysamfundet.

I løbet af efteråret vil politikken udkomme i en officiel version, en videoversion og en pixiudgave. Desuden planlægges arrangementer for medarbejdere og borgere, hvor den nye politik vil blive præsenteret samt planer for implementering ligeledes for kommunen og bysamfundet.

Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Jane Kallestrup (jk@aarhus.dk).