Der kan gives midler til projekter, som forbedrer den fysiske, psykiske eller kommunikative tilgængelighed for personer med handicap.
Tildeling af midler vurderes og besluttes i Styregruppen for tilgængelighedsfunktionen.

Styregruppen har følgende kriterier for prioritering af ansøgninger: 

  1. Projekter med løsninger, som er nyskabende, skaber robuste helhedsløsninger og som kan vise det gode eksempel prioriteres.
  2. Projekter med løsninger, som ligger ud over kravene i bygningsreglementet prioriteres.
  3. Ved tildeling ses på om forskellige grupper tilgodeses ligeligt på sigt.
  4. Universel design tilstræbes således at tilgængelighed i konkrete projekter må ikke opdele brugergruppen i en ”A” og ”B” gruppe – altså nogen der kan bruge alle faciliteter og nogen der kun kan benytte udvalgte dele.
  5. Der kan søges til såvel midlertidige som permanente installationer.
  6. Ved ombygning kan der søges midler fra puljen.
  7. Som udgangspunkt gives der ikke støtte til projekter, der burde have indarbejdet hensynet fra starten.
  8. Styregruppen anbefaler brug af tilgængelighedsrevisor ved alle projekter. Ved mindre projekter lægges 5% oveni de bevilgede midler – disse bruges til tilgængelighedsrevisor.

 Styregruppen lægger vægt på, at ansøgningerne er nytænkende og nyt udover Bygningsreglementet.