Frivilligrådets dokumenter

 

 

 


Sammen om frivillighed og medborgerskab

Rådmand Jette Skive har udpeget medlemmerne af Frivilligrådet 2019-2021.

Medlemmerne er:

  • Henrik Woer (Formand) hewo@fo-aarhus.dk – daglig leder af Saxild, god erfaring med frivillighed indenfor ældreområdet.
  • Bo Nordby – bo.nordby@stofanet.dk - mangeårig erfaring som frivillig i LIONS, demensinstruktør, m.m.
  • Knud-Erik Sabroekesabroe@privat.dk - Mangeårigt medlem af Frivilligrådet, formand for Antoniusfonden, mangeårig erfaring fra frivilligverdenen både nationalt og internationalt.
  • Anna Windfeldt Thorninganna@fundamentet.org - Projektleder og koordinator af “Behandlingsrummer”, god erfaring med frivillighed på sundhedsområdet og i forhold til udsatte borgere.
  • Barbara Dunn – Forperson for Rådet i Folkehuset Møllestien, rethinker og frivillig i flere forskellige råd.
  • Elsebeth Thomseneb.thomsen@stofanet.dk - Mangeårigt medlem af Frivilligrådet og engageret i aktiviteter i tilknytning til folkehusrådet.
  • Merete Graabæk - meretegraa@gmail.com - Daglig leder af Café Parasollen, frivillig i Røde Kors, m.m.
  • Tove Jørvangtove@jorvang.dk - mangeårigt medlem af Frivilligrådet, formand for Ældresagen Aarhus, mangeårig erfaring med foreningsarbejdet for ældre.
  • Carsten Borupcarsten@foreningsbutikken.dk - daglig leder af Frivilligcentret for Seniorer, kontakt med mange frivillige organisationer og mangeårig erfaring indenfor forskellige dele af frivilligområdet.

Frivilligrådet er sammensat, så bredest muligt afspejler det frivillige virke indenfor sundheds- og omsorgsområdet.
Medlemmerne er ikke udpeget som repræsentanter for en bestemt forening, råd eller bestyrelse, men repræsenterer hele frivilligområdet.

Frivilligrådet er et arbejdende råd, som synliggør og understøtter arbejdet med frivillighed og medborgerskab i Aarhus. Frivilligrådet er en aktiv medspiller og samarbejder med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om indsatserne på frivilligområdet.

 

Frivilligrådets dokumenter