Medlemmer 2018 - 2021

• Gunvor Ganer Krejberg (formand)

• Else Ploug Isaksen (også medlem af Billedkunstudvalget)

• Mette Dahl Kristensen (også medlem af Musikudvalget)

• Kasper Daugaard Poulsen

• Thorkild Andreasen

• Birgitte Ejdrup Kristensen

Kunstrådet kan kontaktes via e-mail på mail adressen: kunstraadet@aarhus.dk

 

Kunstrådets opgaver

  • Behandler ansøgninger til kulturudviklingspuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Behandler ansøgninger til basistilskudspuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Gennemfører en kunstfaglig evaluering af udvalgte kulturinstitutioner i Aarhus Kommune én gang i valgperioden.
  • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen. 
  • Udarbejder en kunstfaglig udtalelse af en basistilskudsmodtagers aktiviteter i slutningen af en basistilskudsperiode.
  • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i kunstfaglige spørgsmål.
  • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstrådet. Henvendelser til Kunstrådet bedes rettet til Forvaltningen.

Hent Kunstrådets evalueringer her:

2020 - EN NY KULTUR - De kunstfaglige råds evaluering (bilag th.)

2016 - Kunstfaglige evalueringer af 15 kulturinstitutioner i Aarhus

Hent Kunstrådets seneste kunstfaglige udtalelse her

2016 - Aarhus Kunstråds kunstfaglige udtalelser