Medlemmer 2018 - 2021

 • Gunvor Ganer Krejberg (forperson)
 • Else Ploug Isaksen (også medlem af Billedkunstudvalget)
 • Mette Dahl Kristensen (også medlem af Musikudvalget)
 • Kasper Daugaard Poulsen
 • Thorkild Andreasen
 • Birgitte Ejdrup Kristensen

Kunstrådet kan kontaktes via e-mail på mailadressen: kunstraadet@aarhus.dk

 

Kunstrådets opgaver

 • Behandler ansøgninger til kulturudviklingspuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Behandler ansøgninger til basistilskudspuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Gennemfører en kunstfaglig evaluering af udvalgte kulturinstitutioner i Aarhus Kommune én gang i valgperioden.
 • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen. 
 • Udarbejder en kunstfaglig udtalelse af en basistilskudsmodtagers aktiviteter i slutningen af en basistilskudsperiode.
 • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i kunstfaglige spørgsmål.
 • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Kunstrådet. Henvendelser til Kunstrådet bedes rettet til Forvaltningen.

 

Hent Kunstrådets evalueringer herunder:

2020 - EN NY KULTUR - De kunstfaglige råds evaluering (bilag th.)

2016 - Kunstfaglige evalueringer af 15 kulturinstitutioner i Aarhus