Kulturmiljørådet yder faglig og uvildig rådgivning med henblik på at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier i den kommunale planlægning. Dette omhandler; fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, landskabshistoriske træk og kulturhistoriske sammenhænge. Udtalelser fra rådet bliver løbende fremsendt til Aarhus Kommune i forbindelse med større helhedsplaner samt i enkeltsager med høje bevaringsinteresser.

Lokalt Kulturmiljøråd er nedsat af byrådet i 2013.

Rådet består af sagkyndige repræsentanter fra institutioner, organisationer og foreninger, der har speciel interesse i arkitektur og byhistorie:

Aarhus Stadsarkiv
Søren Bitsch Christensen
Tlf.: 41856508
Mail: sbch@aarhus.dk

Den Gamle By
Anneken Appel Laursen
Tlf.: 41850957
Mail: aal@dengamleby.dk

Moesgaard Museum
Lars Krants
Tlf.: 60202751
Mail: lkl@moesgaardmuseum.dk

Arkitektskolen Aarhus
Birgitte Tandrup Eybye
Tlf.: 89360242
Mail: bte@aarch.dk

Foreningen for Bykultur i Aarhus
Anna Mette Exner
Tlf.: 40211301
Mail: am@exnerarkitektur.dk

Akademisk Arkitektforening
Lars Bendrup
Tlf.: 26130212
Mail: lb@transform.dk