Medlemmer 2022 - 2025

 • David Mondrup (forperson)
 • Anja Nedremo
 • Søren Mehlsen
 • Evrim Citirikkaya (også medlem af kunstrådet)

Musikrådet kan kontaktes via e-mail på mailadressen: musikraadet@aarhus.dk

Musikrådets opgaver 

 • Behandler ansøgninger til musikpuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Behandler ansøgninger om honorarstøtte og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Udpeger et bestyrelsesmedlem til hhv. Radar, Voxhall og Promus.
 • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen.
 • Deltager i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale.
 • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i musikfaglige spørgsmål.
 • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen er sekretariat for Musikrådet. Henvendelser til rådet bedes derfor rettet til forvaltningen.