Medlemmer 2018 - 2021

 • Christian Vuust (formand)
 • Mette Dahl Kristensen (også medlem af Kunstrådet)
 • Niels Christian Linde Simmelsgaard
 • Mathias Jæger

Musikudvalget kan kontaktes via e-mail på mail adressen: musikudvalget@aarhus.dk

 

Musikudvalgets opgaver 

 • Behandler ansøgninger til musikpuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Behandler ansøgninger om honorarstøtte og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
 • Udpeger et bestyrelsesmedlem til hhv. Radar, Voxhall og Promus.
 • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen.
 • Deltager i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale.
 • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i musikfaglige spørgsmål.
 • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen er sekretariat for Musikudvalget. Henvendelser til udvalget bedes derfor rettet til forvaltningen.