Medlemmer 2018 - 2021

• Christian Vuust (formand)

• Mette Dahl Kristensen (også medlem af Kunstrådet)

• Niels Christian Linde Simmelsgaard

• Mathias Jæger, e-mail

Musikudvalget kan kontaktes via e-mail på mail adressen: musikudvalget@aarhus.dk

 

Musikudvalgets opgaver 

  • Behandler ansøgninger til musikpuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Behandler ansøgninger om honorarstøtte og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Udpeger et bestyrelsesmedlem til hhv. Radar, Voxhall og Promus.
  • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen.
  • Deltager i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale.
  • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i musikfaglige spørgsmål.
  • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen er sekretariat for Musikudvalget. Henvendelser til udvalget bedes derfor rettet til forvaltningen.