Udvalget kortlægger potentialer, synergier og prioritering af indsatser og arbejder med forslag, der udvikler, fremmer og implementerer ambitionerne indenfor klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Udvalgets forslag/anbefalinger i forhold til de enkelte temaer vil løbende blive fremsendt til behandling i Byrådet.

Bæredygtighedsudvalget er et midlertidigt opgaveudvalg - nedsat efter § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Udvalgets arbejde påbegyndes i 2018 og afsluttes i december 2021.

Medlemmer

Udvalget består af 3 byrådsmedlemmer og 3 eksterne medlemmer:
Anders Winnerskjold (formand) (S)
Eva Borchorst Mejnertz (S)
Almaz Mengesha (V)
Nina Carlslund, Hoteldirektør Scandic Aarhus City
Søren Winther Lundby, CEO Global Citizen
Steen Stavnsbo, partner Clean Energy Invest mm.