Udvalget skal belyse og komme med anbefalinger og løsningsforslag om nogle af de vanskelige, men afgørende temaer for at nå i mål som et CO2-neutralt samfund i Aarhus I 2030. Udvalgt skal arbejde med temaerne ’klimavenlig mobilitet’, ’fangst og udnyttelse af CO2’, ’bæredygtigt byggeri og bosætning’ samt ’cirkulær Økonomi’.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal inddrage ekstern viden og erfaringer i arbejdet med at udarbejde anbefalinger og løsningsforslag til byrådet.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget er et midlertidigt opgaveudvalg - nedsat efter § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Udvalgets arbejde påbegyndes i 2022 og afsluttes i 2025.

Medlemmer

Udvalget består af 6 byrådsmedlemmer og der kan udpeges op til 5 eksterne medlemmer:

Liv Gro Jensen (SF) Forperson
Gert Bjerregaard (V)
Metin Lindved Aydin (RV)
Christian Baller (KF)
Polly Dutschke (S)
Thure Hastrup (UFP)