Borgernes levede liv udgør en helhed hvorfor det er væsentligt at lægge vægt på at vores indsatser er sammenhængende og på tværs af alder og på tværs af tid, så vi kan forebygge rettidigt.

Sundhedsfremmeudvalget er et midlertidigt opgaveudvalg - nedsat efter § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Udvalgets arbejde påbegyndes i 2. periode i august 2020 og afsluttes i juni 2021.

Temaerne for Sundhedsfremmeudvalgets arbejde udspringer fra Sundhedspolitikken og de sundhedsudfordringer vi har lokal viden om eksisterer. Hertil kommer at nogle af temaerne naturligt er udsprunget af Sundhedsfremmeudvalgets arbejde i forrige periode samt af politiske ønsker om at beskæftige sig med nogle af de tematikker, som går særligt på tværs af områderne i kommunen.

Temaerne er:

  • Mænds sundhed
  • Rusmidler (stoffer)
  • Sundhed og kultur
  • Etniske minoriteters sundhed
  • Sundhed, klima og bykvalitet
  • Coronalæring i et folkesundhedsperspektiv

Medlemmer

Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer og 5 eksterne medlemmer: