Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen. Ældreådet rådgiver Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

I dag sidder følgende i Ældrerådet:

 • Jan Radzewicz (formand)
 • Inge Lise Johansen (næstformand)
 • Carl Aksel Kragh Sørensen (sekretær)
 • Anne Grethe Borghelt
 • Stinne (Ann-Kerstin) Møller Eriksen
 • Birthe Ryberg
 • Bjarne Friis Sørensen
 • Carsten Petersen
 • Esther Kathrine Andersen
 • Flemming Westergaard
 • Jonni de Linde
 • Kirsten Engell
 • Kate Runge
 • Lone Susanne Svinth
 • Magdalene Svendsen

 • Suppleant ved sygdom: Ruben Hejlskov Sørensen