Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen. Ældreådet rådgiver Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

I dag sidder følgende i Ældrerådet:

 • Jan Radzewicz (Formand)

 • John Preben Christiansen (Næstformand)

 • Anne Grethe Borghelt (Sekretær)

 • Ann-Kerstin (Stinne) Møller Eriksen

 • Carl Aksel Kragh Sørensen

 • Carsten Petersen

 • Flemming Hintze Thisted

 • Flemming Westergaard

 • Inge Lise Johansen

 • Jan Wigant-Bjerre

 • Jørgen Juul Pedersen

 • Kirsten Engell

 • Knud Østergaard

 • Lone Susanne Svinth

 • Magdalene Svendsen

 • Margrethe Bogner

 • Ruben Hejlskov Sørensen

 • Sven Nicolaisen