Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske forhold, som vedkommer mennesker med handicap.

Handicaprådet

Handicaprådet skal fungere som rådgiver for byrådet i forhold til handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune. Rådet har ikke beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte.

Handicaprådet skal forholde sig til overordnede sager, der vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Byrådet skal derfor høre handicaprådet om alle initiativer og forhold, som har betydning for borgere med handicap.

Handicaprådet behandler spørgsmål af generel karakter inden for handicapområdet. Spørgsmålene kan f.eks. dreje sig om offentlig transport, adgangsforhold, arbejdsmarkedsforhold og boligforhold.

Handicaprådet kan ikke træffe afgørelser i eller behandle enkeltsager.

Handicaprådet består af 14 medlemmer og virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

Medlemmerne er fordelt ligeligt mellem handicaporganisationerne og kommunen og udpeget af henholdsvis Aarhus Byråd, Danske Handicaporganisationer og handicaporganisationerne uden for DH.

 

 Medlem

 Suppleant

 Formand:
 Finn Amby,
 Dansk Blindesamfund

 Helle Kaas Schmidt,
 Dansk Blindesamfund

 Næstformand:
 Polly Dutschke,  Socialdemokratiet

 Eva Borchorst Mejnertz, Socialdemokratiet

 Peter Bach-Nielsen,
 Muskelsvindfonden

 Hanne Tranbjerg
 DLHM

 Sanne Lauridsen,
 Høreforeningen

 Flemming Thisted, Høreforeningen

 Birte Rerup,
 Polio- og ulykkespatientforeningen

 Lars Splid Nielsen, Hjernesagen Aarhus

 Mogens Toustrup,
 LEV Aarhus

 Anne Keld Pedersen, LEV Aarhus

 Nina Rasmussen
 ADHD-foreningen

 Gunvor Trinderup, Landsforeningen Autisme   Østjylland

 Mette Storgaard Andersen,
 Ligeværd

 Lars Pedersen,
 Ligeværd

 Katrine Vinter Nielsen, Enhedslisten

 

 Christian Baller, Det Konservative Folkeparti

 

 Helle Mølgaard
 Børn og Unge

 Lotte Fensbo
 Børn og Unge

 Natascha Mannemar Jensen 
 Sociale Forhold og Beskæftigelse

 Ruth Lehm
 Sociale Forhold og Beskæftigelse

 Jens Lassen
 Sundhed og Omsorg

 Tatiana Hjorth Sørensen
 Sundhed og Omsorg

 Trine Buus Karlsen
 Teknik og Miljø

 Dennis Kaab Erichsen
 Teknik og Miljø

 

Her finder du forretningsordenen for Handicapråd som er vedtaget d. 30.01.2014.