Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske forhold, som vedkommer mennesker med handicap.

Handicaprådet

Handicaprådet skal fungere som rådgiver for byrådet i forhold til handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet skal følge og vurdere vilkårene for alle grupper af mennesker med handicap i Aarhus Kommune. Rådet har ikke beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte.

Handicaprådet skal forholde sig til overordnede sager, der vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Byrådet skal derfor høre handicaprådet om alle initiativer og forhold, som har betydning for borgere med handicap.

Handicaprådet behandler spørgsmål af generel karakter inden for handicapområdet. Spørgsmålene kan f.eks. dreje sig om offentlig transport, adgangsforhold, arbejdsmarkedsforhold og boligforhold.

Handicaprådet kan ikke træffe afgørelser i eller behandle enkeltsager.

Handicaprådet består af 14 medlemmer og virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

Medlemmerne er fordelt ligeligt mellem handicaporganisationerne og kommunen og udpeget af henholdsvis Aarhus Byråd, Danske Handicaporganisationer og handicaporganisationerne uden for DH.

 

 Medlem

 Suppleant

 Formand:
 Finn Amby
 Dansk Blindesamfund

 Lars P. Jacobsen
 Dansk Handicapforbund

 Næstformand:
 Mette Bjerre
 Socialistisk Folkeparti

 Jan Ravn Christensen
 Socialistisk Folkeparti

 Peter Bach-Nielsen
 Muskelsvindfonden

 Jette Sloth Flohr
 Hjerneskadeforeningen

 Sanne Lauridsen
 Høreforeningen

 Helle Kaas Schmidt
 Dansk Blindesamfund

 Birte Rerup
 Polio- og ulykkespatientforeningen

 Marie-Louise Hahn
 Dansk Handicapforbund

 Mogens Toustrup
 LEV

 Helen Conway-Blake
 LEV

 Nina Rasmussen
 ADHD-foreningen

 Gunvor Trinderup Schaldemose
 Autismeforeningen

 Mette Storgaard Andersen
 Ligeværd

 Esben Kullberg
 Ligeværd

 Mahad Yussuf
 Radikale Venstre

 Anette Poulsen
 Socialdemokratiet

 Almaz Mengesha
 Venstre

 Knud N. Mathiesen
 Dansk Folkeparti

 Jan Kirkegaard
 Børn og Unge

 Lotte Fensbo
 Børn og Unge

 Natascha Mannemar Jensen 
 Sociale forhold og Beskæftigelse

 Ruth Lehm
 Sociale forhold og Beskæftigelse

 Jens Lassen
 Sundhed og Omsorg

 Søren Hougaard Jensen
 Sundhed og Omsorg

 Trine Buus Karlsen
 Teknik og Miljø

 Dennis Kaab Erichsen
 Teknik og Miljø

 

Her finder du forretningsordenen for Handicapråd som er vedtaget d. 30.01.2014.