Handicappolitikken

Aarhus Kommunes nye handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde mellem alle magistratsafdelinger i kommunen og med stor inddragelse af Handicaprådet og engagerede borgere. Politikken blev vedtaget på byrådsmødet i går, d. 28. august 2019.

Handicappolitikken hedder:  ”Aarhus – en god by for alle 2019-2023”, og tager afsæt i Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene, samt et fælles menneskesyn. Politikken er nu klar til at blive brugt af borgere, medarbejdere og politikere – og af hele bysamfundet.

I løbet af foråret vil politikken udkomme i en pixiudgave og videoversion.

Skulle I have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Jane Kallestrup (jk@aarhus.dk).

Aarhus Kommunes Handicappolitik