Hvis du har brug for et tidligere høringssvar, kan du henvende til Aarhus Kommunes Handicapråds hovedpostkasse: handicapraadet@aarhus.dk .

Her finder du Handicaprådets høringssvar fra 2018