Hvis du har brug for et tidligere høringssvar, kan du henvende til Aarhus Kommunes Handicapråds hovedpostkasse: handicapraadet@aarhus.dk .

Her kan du se de høringssvar, som Handicaprådet har afgivet i 2021