Rådet for Sociale Investeringer har til opgave at igangsætte nye sociale indsatser, som både kan skabe positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. Dette skal gøres i samarbejde med blandt andre organisationer fra civilsamfundet og private investorer. Indsatserne kan være forebyggende indsatser - eller indsatser overfor borgere, der allerede har konkrete udfordringer.

I budgetforliget for 2018-2021 blev der afsat 40 mio. kr. til etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Den sociale investeringsfond blev den 29. april 2020 etableret med udgangspunkt i et eksternt råd – Rådet for Sociale Investeringer.  

Rådet består af tre eksterne medlemmer - Gurli Martinussen (formand), Anne Thorø Nielsen og Jeppe Kiel Christensen, der er udpeget af byrådet for perioden 2020-2024.

På baggrund af evaluering af Rådets arbejde og de igangsatte projekter vil byrådet i 2023 skulle tage stilling til, om Rådet skal fortsætte efter 2024.