Rådet for Sociale Investeringer har sammen med IPSCenter Danmark, SIND Erhverv og Sociale Forhold og Beskæftigelse igangsat en indsats for udsatte borgere over 30 år med psykisk sygdom, hvor den psykiske sygdom giver væsentlige barrierer for at starte og fastholdes i job eller uddannelse. Formålet er, at flere borgere skal skifte en tilværelse på kontanthjælp ud med beskæftigelse eller uddannelse. Det skal ske via en indsats, der bygger på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks gennemprøvede principper, arbejdsmetoder og mangeårige praksiserfaring – suppleret med nye elementer og samarbejdsformer. Ambitionen er at hjælpe 60 borgere over to år.

Læs mere om den sociale effektinvestering i aftalegrundlaget.