Rådet for Sociale Investeringer har sammen med Sociale Forhold og Beskæftigelse igangsat en 4-årig indsats, hvor der oprettes en IPS-PLUS enhed. Den skal vurdere og vejlede 300 unges psykiske udfordringer for at give den enkelte unge bedst mulig støtte i forhold til job, uddannelse og relationer med andre unge. Målet er, at flere unge med psykiske vanskeligheder hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet og kan tage del i positive fællesskaber.

Læs mere om den sociale effektinvestering i aftalegrundlaget.