Rådet for Sociale Investeringer har igangsat en tidlig og helhedsorienteret indsats for udsatte unge med henblik på at forbedre deres trivsel og derigennem øge beskæftigelses- og uddannelsesgraden for disse borgere. Indsatsen igangsættes i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ambitionen er at mindske perioden på offentlig forsørgelse for de unge i projektet med gennemsnitligt et halvt år.  

Læs mere om den sociale effektinvestering i aftalegrundlaget.

UngiFokus