Rådet undersøger og behandler også forskellige aktuelle problemstillinger.

Rådet skal fungere som talerør for målgruppen af særligt socialt udsatte i kommunen. Det er derfor sammensat med udgangspunkt i at skulle repræsentere selvoplevet erfaring og/eller massiv faglig viden inden for områder, som indbefatter:

 • hjemløse
 • stofmisbrugere
 • prostituerede
 • sindslidende
 • alkoholikere
 • særligt udsatte unge. 

Vi lægger vægt på, at rådet består af repræsentanter, som ikke allerede høres ad anden vej (fx i og gennem de eksisterende råd og udvalg i kommunen).

Har du forslag eller kommentarer til Udsatterådet, kan du skrive til Udsatterådets sekretær.

Anders Winnerskjold har udpeget Knud Kristensen (tidl. SIND landsformand) som formand. Sammen har Anders Winnerskjold og Knud Kristensen sammensat det nye råd efter indstilling fra en række organisationer og interessegrupper.

Alle indstillede har fået en plads i rådet.

Det nye råd, hvis funktionsperiode følger byrådets valgperioder, består af:

 • Knud Kristensen, formand
 • Maja W. Albrechtsen, Liva Rehab, næstforkvinde
 • Birgitte Thorup, Kirkens Korshær
 • Lars Bundgaard, Røde Kors
 • Freddy Nielsen, SAND
 • Flemming Laursen, SAND
 • Tanja Nielsen, Det Grønlandske Hus
 • Anders Sørensen, KFUK, Reden
 • Allan Majholm, KFUM’s Sociale Arbejde
 • Mette Birk, Aarhus Stift
 • Pil Helena Grundahl, Muhabet
 • Signe Østergaard, Headspace
 • Palle Eli Jensen, SIND
 • Ida Louise Jervidalo, Dansk Socialrådgiverforening.

Rådet holdt sit første møde den 16. maj. Rådmanden deltog og gav bl.a. udtryk for, at han så frem til at lade sig inspirere og udfordre af det nye råd.

Efter sommerferien tager Udsatterådet fat på planlægning af deres arbejde for resten af funktionsperioden.