Det kan fx være i sager om anbringelse uden for hjemmet, ændring af anbringelsessted.


Medlemmer

Anette Poulsen (S) Formand
Knud N. Mathiesen (DF)
Kirsten Schmidt, byretsdommer
Poul Holm, byretsdommer
Tina van Steen, byretsdommer
Hanne Fink, psykolog
Jørgen Steen Hansen, psykolog