Det kan fx være i sager om anbringelse uden for hjemmet, ændring af anbringelsessted.


Medlemmer

Anette Poulsen (S) Formand
Knud N. Mathiesen (DF)
Mette Søgaard Vammen, byretsdommer
Hanne Fløe, byretsdommer
Tina van Steen, byretsdommer
Vagn Kastbjerg, byretsdommer
Jørgen Steen Hansen, psykolog
Hanne Fink, psykolog