Udvalget afholder minimum seks møder om året á 2 timer.

Dertil kommer evt. konferencer/ temadage og møder med andre råd, udvalg og foreninger.

Der kan nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper om forskellige emner. De har til opgave at udarbejde oplæg til Udvalgets møder. Oplæggene kan være referater fra undersøgelser og konferencer, oplæg til politikformulering, information, projekter og debat i øvrigt. Arbejdsgrupperne mødes i det omfang, det er nødvendigt for at løse deres opgave.

Arbejdsplan