Udvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune.

Med ligestillings- og mangfoldighedsforhold menes:

  • Ligestillings- og mangfoldighedsforhold i bysamfundet og for byens borgere.
  • Ligestillings- og mangfoldighedsforhold i relation til målsætninger og indsatser, der vedrører borgerrettede tiltag indenfor de forskellige serviceområder i magistratsafdelinger.
  • Ligestillings- og mangfoldighedsforhold vedr. personaleforhold i Aarhus Kommune.

Udvalgets opgaver

  • At undersøge ligestillingsforhold med hensyn til køn, kønsidentitet, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprindelse.
  • At igangsætte en debat herom i kommunen.
  • At udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert tredje år til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
  • At foreslå foranstaltninger til fremme af ligestillingen og til ændring af eventuelle forhold, som modvirker ligestilling. 
  • At samarbejde med andre Ligestillingsudvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt. Ligestillingsudvalget mangeårige samarbejde med Aarhus Kommunes tre venskabsbyer Bergen, Gøteborg og Åbo og deres respektive ligestillingsudvalg vægtes højt.

I kommissoriet, vedtaget af byrådet, er Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings opgaver beskrevet.

Kommissoriet

Forretningsorden

Tidligere handlingsplaner