Kontaktoplysninger på medlemmerne i Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling 2020-2021 kan findes nedenfor.

Foto af Udvalget

 

Byrådsrepræsentanter

 

Bysamfundsrepræsentanter

 

Medarbejderrepræsentanter

 • Olaf Vollmer: M +45 4185 7444, E ovo@aarhus.dk (IT-konsulent, Borgmesterens Afdeling)
 • Kirsten Blåbjerg Pedersen: M +45 2920 9914, E kbpe@aarhus.dk (Sygeplejerske, Sundhed og Omsorg)
 • Mette Hvid Johannesen (Næstperson): +45 8940 3726, E mhj@aarhus.dk (AC-fuldmægtig, Børn og Unge)

 

Lederrepræsentanter

 • Helle Bach Lauridsen: E hebala@aarhus.dk (Forvaltningschef Børn og Unge)
 • Maj Morgenstjerne: M +45 5171 5388, E majmo@aarhus.dk (Kontorchef, Sundhed og Omsorg)
 • Lene Hartig Danielsen: M +45 2920 4355, E lha@aarhus.dk (Chef for Borgerservice, Kultur og Borgerservice)

 

Sekretariatet

 • Stinne Skammelsen: M +45 4187 2284, E sska@aarhus.dk (Faglig leder, Borgmesterens Afdeling)
 • Nanna Marie Rasmussen: M +45 4185 6595, E namr@aarhus.dk (Konsulent, Borgmesterens Afdeling)

Udvalget har følgende sammensætning:

Tre repræsentanter for medarbejderne,

Tre repræsentanter for ledelsen,

Tre repræsentanter for byrådet,

Tre repræsentanter for bysamfundet.

Udpegningen sker efter følgende retningslinjer:

 • Medarbejderrepræsentanterne udpeges af FællesMedUdvalget. Medlemmet behøver ikke være medlem af FællesMedUdvalget eller HovedMedUdvalgene.
 • Direktørgruppen udpeger tre ledelsesrepræsentanter.
 • Byrådet udpeger tre byrådsmedlemmer.
 • De tre repræsentanter for bysamfundet udpeges af Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling. De udpeges som eksperter/ ressourcepersoner indenfor deres områder, som kan bidrage med en særlig viden, netværk, nye ideer og perspektiver.
  • Udpegningen af repræsentanter fra bysamfundet sker først efter, at Byrådet har godkendt kommissoriet. Således er der mulighed for at udpege de repræsentanter fra bysamfundet, som bedst kan bidrage i forhold til de konkrete opgaver udvalget skal arbejde med.
  • De tre repræsentanter sidder i en 2-årig periode tilsvarende kommissoriet. De kan genvælges.