Foto af Udvalget

 

Tre repræsentanter for byrådet

 

Navn

E-mail

Forperson,

Lone Norlander Smith

lone.norlander@aarhus.dk

Mette Bjerre

mette.bjerre@aarhus.dk

Heidi Bank

heidi.bank@aarhus.dk

 

Tre repræsentanter for medarbejderne

 

Navn

E-mail

Næstforperson,

Mette Hvid Johannesen (MBU)

mhj@aarhus.dk

Olaf Vollmer (MBA)

ovo@aarhus.dk

Kirsten Blåbjerg Pedersen (MSO)

kbpe@aarhus.dk

 

Tre repræsentanter for ledelsen

 

Navn

E-mail

Thune Korsager (MSO)

tko@aarhus.dk

Helle Bach Lauridsen (MBU)

hebala@aarhus.dk

Lene Hartig Danielsen (MKB)

lha@aarhus.dk

 

Tre repræsentanter for bysamfundet

 

Navn

E-mail

Julie Rokkjær Birch

jrb@kvindemuseet.dk

Ali Karim

alka@bbbo.dk

Nagin Ravand

nagin.ravand@hotmail.com

 

Udvalget har følgende sammensætning:

Tre repræsentanter for medarbejderne,

Tre repræsentanter for ledelsen,

Tre repræsentanter for byrådet,

Tre repræsentanter for bysamfundet.

Udpegningen sker efter følgende retningslinjer:

  • Medarbejderrepræsentanterne udpeges af FællesMedUdvalget. Medlemmet behøver ikke være medlem af FællesMedUdvalget eller HovedMedUdvalgene.
  • Direktørgruppen udpeger tre ledelsesrepræsentanter.
  • Byrådet udpeger tre byrådsmedlemmer.
  • De tre repræsentanter for bysamfundet udpeges af Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling. De udpeges som eksperter/ ressourcepersoner indenfor deres områder, som kan bidrage med en særlig viden, netværk, nye ideer og perspektiver.
    • Udpegningen af repræsentanter fra bysamfundet sker først efter, at Byrådet har godkendt kommissoriet. Således er der mulighed for at udpege de repræsentanter fra bysamfundet, som bedst kan bidrage i forhold til de konkrete opgaver udvalget skal arbejde med.
    • De tre repræsentanter sidder i en 2-årig periode tilsvarende kommissoriet. De kan genvælges.