Da udvalgets opgaver er orienteret mod bysamfundet, er det afgørende at have et bredt og godt samarbejde med byens borgere og foreninger.

Tre nordiske venskabsbyer

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling mangeårige samarbejde med Aarhus Kommunes tre nordiske venskabsbyer Bergen, Gøteborg og Åbo og deres respektive ligestillingsudvalg vægtes højt.

Som en del af samarbejdet mellem Bergen, Göteborg, Åbo og Aarhus har man i en årrække afholdt ligestillingskonferencer hvert andet år på skift mellem byerne. Konferencerne er udtrykt ved en høj faglighed og fungerer som en konstruktiv platform for deling af erfaringer og viden relateret til det praktiske arbejde med ligestillingsområdet i de respektive kommuner. Kommunerne har det til fælles, at de alle er de næststørste kommuner i eget land - og derfor deler praktiske problemstillinger i denne forbindelse.

Konferencearbejdet og denne form for vidensdeling er essentiel i forhold til at være i forreste række med mangfoldighed- og ligestillingsarbejdet. Aarhus Kommune er netop kendetegnet ved at være i front på området i en national sammenhæng.

  • Den 5.-7. september 2016 var Aarhus Kommunes vært for konferencen.
  • Den 5.-7. september 2018 blev konferencen afholdt i Åbo, Finland.
  • I foråret 2021 afholdes konferencen i Bergen, Norge. Den afholdes samtidig med deres Ligestillingskonference, hvorfor Udvalget deltager i begge.

LGBT+ HUSET

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling følger fortsat arbejdet med LGBT+HUSET, der etableres i Aarhus. Etablering af et LGBT+HUS blev fastsat i første Udvalgsperiode (Kommissorium for UML 2018-2020).

Visionen er, at et kommende LGBT+HUS vil skulle løfte det sociale, kulturelle og kreative udfoldelsesrum for et stærkere, sundere og mere samlet LGBT+miljø i Aarhus. LGBT+HUSET vil være det centrale oplysningssted om LGBT+emner i Aarhus Kommune og omegn.

Udvalget vil løbende blive orienteret om, hvordan det går med LGBT+HUSET, samt drøfte relevante og aktuelle sager vedr. husets virke og samarbejdet mellem Aarhus Kommune og LGBT+HUSET.

Læs mere om LGBT+huset på linket: www.lgbthusaarhus.dk/hvad/

RAINBOW CITY NETWORK

Aarhus er som den første by i Danmark optaget i Rainbow Cities Network. Netværket, der tæller 29 byer fra 16 forskellige lande, arbejder aktivt for at forbedre forholdene for LGBT+borgere.

Læs mere om Rainbow Cities Network på link www.rainbowcities.com eller i baggrundsmaterialet nedenfor.

Rainbow City - baggrundsmateriale