Udgivelsen skitserer også centrale begreber og det almene boligprojekts vej fra ide til indflytning. Den henvender sig både til nye og eksisterende aktører i den almene boligsektor, udviklere, rådgivere og andre samarbejdspartnere. 

Almene boliger på vej 2019